• ***123
CPESMA
Casa pintat
Font del marge
Armeria Andorrana

PESCA

 
Tarifes Llicències i quotes de FACIP - 2018 (euros)                         Llicència             FACIP

                     Andorrans i residents, menors de 10 anys                      Gratuïta                  Gratuïta

                     Andorrans i residents, menors de 14 anys                        8,00                      Gratuïta

                     Andorrans i residents, menors de 18 anys                      12,60                        11,90

                    Andorrans i residents, menors de 65 anys                       25,15                        23,80

                    Andorrans i residents, majors de 65 anys                        12,60                        11,90

                    Andorrans i residents, sense mort                                    12,60                        11,90

                    Andorrans i residents, CONAVA                                    Gratuïta                    Gratuïta

                   Estrangers                                                                            48,20                         48,20

                   Estrangers, sense mort                                                      24,10                         24,10

                   Llicència turística diària                                                       6,80                           6,65

                  Llicència turística diària < 14 anys                                       3,40                           3,30

                  Llicència turística diària sense mort                                   3,40                           3,30

                  Llicència turística diària sense mort < 14 anys                 1,70                           1,70

                  Llicència turística 3 dies                                                     16,40                         16,15

                  Llicència turística 3 dies < 14 anys                                      8,20                            8,05

                  Llicència turística 3 dies sense mort                                  8,20                            8,05

                  Llicència turística 3 dies sense mort < 14 anys                 4,10                             4,10

 

Tarifes dels permisos d'acotats de pesca 2018 ( euros)                                                Import

                  Pesca Intesiva                                                                                                      11,00

                  Pesca sense mort                                                                                                  3,80

                  Acotat del Cercle dels Pessons                                                                           11,00

                  Acotat de pesca del Parc Natural de Sorteny                                                    3,80

                 Pesca educativa ( menors de 14 anys)                                                                5,30

                 Pesca amb mosca                                                                                                 1,10                             

 

                                              

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   


Repoblació de pesca

Les repoblacions de pesca les fa el Ministeri d'Agricultura i Medi ambient i la Federació Andorrana de Caça i Pesca, que hi participa parcialment.

Penya la truita
Safarilife
Cyber Peche
Medi ambient