• ***123
CPESMA
Casa pintat
Font del marge
Armeria Andorrana

PESCA

 

Preus de la llicència i quotes de pesca per l’any 2017

Llicència de pesca andorrans i residents, <10 anys gratuïta
Llicència de pesca andorrans i residents, <14 anys 7,80€
Llicència de pesca andorrans i residents, <18 anys 12,25€
Llicència de pesca andorrans i residents, <65 anys 24,50€
Llicència de pesca andorrans i residents, 65 anys 12,25€
Llicència de pesca andorrans i residents, discapacitats CONAVA gratuïta
Llicència de pesca estrangers 47,00€
Llicència de pesca turística diària 6,65€
Llicència de pesca turística diària <14 anys * 3,30€
Llicència de pesca turística diària sense mort 3,30€
Llicència de pesca turística diària sense mort < 14 anys * 1,65€
Llicència de pesca turística 3 dies 16,00€
Llicència de pesca turística 3 dies <14 anys * 8,00€
Llicència de pesca turística 3 dies sense mort 8,00€
Llicència de pesca turística 3 dies sense mort < 14 anys * 4,00€
Llicència de pesca d’Andorrans i residents sense mort 12,25€
Llicència de pesca estrangers sense mort 23,50€
Llicència especial granotes 3,40€


Acotat de pesca intensiva 10,70€
Acotat del cercle dels Pessons 10,70€
Acotats de pesca educativa 5,15€
Acotats de pesca sense mort 3,70€
Acotat de pesca amb mosca 1,05€
Acotat del Parc Natural de la Vall de Sorteny 3,70€
Acotat de Manego 3,70€


Quota per llicència de pesca andorrans i residents, <10 anys gratuïta
Quota per llicència de pesca andorrans i residents, <14 anys gratuïta
Quota per llicència de pesca andorrans i residents, <18 anys 11,60€
Quota per llicència de pesca andorrans i residents, <65 anys 23,20€
Quota per llicència de pesca andorrans i residents, 65 anys 11,60€€
Quota per llicència de pesca andorrans i residents, discapacitats CONAVA gratuïta
Quota per llicència de pesca estrangers 47,00€
Quota per llicència de pesca turística diària 6,50€
Quota per llicència de pesca turística diària <14 anys * 3,25€
Quota per llicència de pesca turística diària sense mort 3,25€
Quota per llicència de pesca turística diària sense mort < 14 anys * 1,65€
Quota per llicència de pesca turística 3 dies 15,75€
Quota per llicència de pesca turística 3 dies <14 anys * 7,85€
Quota per llicència de pesca turística 3 dies sense mort 7,85€
Quota per llicència de pesca turística 3 dies sense mort < 14 anys * 3,95€
Quota per llicència de pesca d’Andorrans i residents sense mort 11,60€
Quota per llicència de pesca estrangers sense mort 23,50€
Llicència especial granotes gratuïta

Repoblació de pesca

Les repoblacions de pesca les fa el Ministeri d'Agricultura i Medi ambient i la Federació Andorrana de Caça i Pesca, que hi participa parcialment.

Penya la truita
Safarilife
Cyber Peche
Medi ambient