• ***123
CPESMA
Casa pintat
Font del marge
Armeria Andorrana

CAÇA

 

Preu de les llicències de caça per la temporada 2017-2018

Llicència de caça per andorrans i residents: 24.50€
Llicència de caça per andorrans i residents majors de 65 anys i menors de 18 anys: 12.25€
Llicència de caça per estrangers: 39.20€
Quota facip de caça per andorrans i residents: 23.20€
Quota facip de caça per andorrans i residents majors de 65 anys i menors de 18 anys: 11,60€
Quota facip de caça per estrangers no residents: 37,20€
Llicència de caça especial per l’isard per estrangers: 412.65€
Llicència de caça especial per l’isard per andorrans i residents: 52.55€
Llicència de caça especial per l'isard per andorrans i residents majors de 65 anys i menors de 18 anys: 26.30€

Caça Major

Actualment la caça major es divideix en cinc espècies: Isard, Cabirol, Mufló,Porc Senglar i Cèrvol.

Isard: Aquesta temporada 2017-2018, al igual que en l'anterior, es celebrarà la tradicional setmana de la caça de l'isard (setembre 2016), en terreny cinegètic comú (caça no acompanyada). Pel que fa al vedat de caça d'Enclar el qual mostra una tendència a l'estabilització en el mateix, s'aplicarà un índex de captura del 8,6% (caça acompanyada) amb un total de 20 captures adjudicades. Aquest pla de caça es durà a terme durant els mesos de novembrei desembre del 2017.

Senglar i Cérvol: Tots els dies hàbils establerts segons el calendari de caça menor de la temporada 2017-2018, entre les dates 01/10/17 al 25/02/18.

Mufló i Cabirol: Modalitat batuda: Tots els dies hàbils establerts segons el calendaride caça menor de la temporada 2017-2018, entre les dates 01/10/17 al 30/11/17. Modalitat espera o aproximació: Tots els dies hàbils establerts en el període d'hivern entre el 01/10/17 al 30/11/17 i a l'estiu entre el dia 01/05/18 al 31/07/18

 

Isard:

Hi ha dos maneres de caçar-lo:

  • Durant la setmana especial de caça de l’isard, que va des del primer diumenge desprès de la Mare de Déu de Meritxell (8 de setembre), fins al diumenge següent. Aquesta caça es realitzar per agrupacions de caçadors(colles), en base al reglament que la regula. Així mateix l'atorgament de les captures es realitza en base al recompte general d’isards (índex de captura  establert per el reglament de caça) que es fa en tot el país (exeptuant la reserva d'Enclar), des de finals del mes de juliol fins a mitjans del mes d'agost.
    Els recomptes es duent a terme entre caçadors voluntaris i efectius del departament de patrimoni natural. (atenció caçadors, si es vol participar en el contatge d’isards durant el mes d’agost poseu-vos en contacte amb la FACIP i us informarem dels recorreguts i horaris corresponents).
 
  • Mitjançant el tir selectiu amb acompanyament a la reserva d'Enclar, on s'aplica un pla de caça específic.
 
 

Cabirol:

El cabirol és un espècie caçable dins el territori Andorrà, modalitat que es pràctica mitjançant caça no acompanyada.
Durant la primavera, efectius del departament de patrimoni natural realitzen recorreguts nocturns amb fars per controlar l’evolució de la població de cabirols al país, s’ha constatat un increment força elevat d’exemplars en els darrers anys i la tendència global es positiva. Per aquesta espècie, s'aplica un pla de caça específic.

Caça de mascles, en periodes de tardor i estiu, i femelles a la tardor.


Població de cabirols i proposta de pla de caça 2017-2018

 

Mufló:

Aquesta espècie, ha estat sotmesa en els darrers anys a diferents tipus de plans de caça, fins i tot la temporada 2008-2009, va passar a ser especie caçable, al igual que en porc senglar. En l'actualitat, i al igual que en la modilitat del cabirol, aquesta espècies està sotmesa a un pla de caça, mitjançat caça no acompanyada. Per aquesta espècie, s'aplica un pla de caça específic.

Caça de mascles, en periodes de tardor i estiu, i femelles a la tardor.


Població de muflons i proposta de pla de caça 2017-2018

 

Senglar:

Aquesta és la única espècie que es pot caçar de maneres diferents:

  • Es pot caçar durant la temporada de caça menor.
  • Mitjançant batudes organitzades.
  • Mitjançant tir nocturn amb acompanyament.
 

 

Cérvol:

La presència permanent de cérvols (des de fa almenys 5 anys) suposo una amenaça per la conservació dels habitats d'algunes espècies autòctones (gall de bosc, perdiu xerra,..etc) i que pot causar danys a l'agricultura i la ramaderia en el cas que la població augmenti. Per aquest motiu, a partir del 2015, el cérvol esdevé andorrà espècie caçable regulable.

Es podrà caçar durant la temporada de caça menor, així com es fa amb el porc senglar.

En el cas de causar danys en activitats agrícoles, forestals, o a la fauna o flora, es podran realitzar batudes en zones específiques, les quals hauran de ser autoritzades per l'administració.

Tot caçador que realitzi una captura, està obligat a contactar mitjançant trucada amb el Cos de Banders, per informar de la captura per el posterior control i per ser autoritzat a trossejar l'animal per transportar-lo.

 

Recomptes isard 2017

CIRCUIT RECOMPTES MODIFICATS DEGUTS AL MAL TEMPS

  • Circuit del dilluns 10 queda aplaçat al divendres 21
  • Circuit de divendres 21 queda aplaçat al dissabte 22 Circuit Sispony
  • Zones a repetir el dia 16 del circuit del dia 11 per boira : 11, 15,31,32 i 33
 
Penya la truita
Safarilife
Cyber Peche
Medi ambient