• ***123
CPESMA
Casa pintat
Font del marge
Armeria Andorrana

CAÇA

Preu de les llicències de caça per la temporada 2019-2020

IMPORT LLICÈNCIES DE CAÇA2019-2020
Menors 18 Anys
18-64 Anys
65 Anys o més
Estrangers No Residents
Llicència de Caça Temporada
12,70€
25,35€
12,70€
40,50€
Llicència especial de caça no acompannyada de l'isard en terreny cinègetic comú
27,20€
54.30€
27.20€
426,35€
Llicència especial de cça no acompanyada del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú
29.50€
59.00€
29.50€
165.15€
Llicència especial de caça acompanyada del mufló en vedat temporal
118,00€
118.00€
118.00€
330.30€
Llicència especial de caça acompanyada selectiva de l'isard en vedat
326.75€
326.75€
326.75€
550.65€
Llicència especial de caça acompanyada de trofeu d'isard en vedat ( Import base*)
326.75€
326.75€
326.75€
550.65€
Suplement del trofeu isard medalla bronze
96.85€
96.85€
96.85€
550.65€
Suplement del trofeu isard medalla d'argent 
193.85€
193.85€
193.85€
825.858€
Suplement del trofeu isard medalla or
290.80€
290.80€
290.80€
1.101,15€
*L’import base de la llicència especial de caça acompanyada de trofeu d’isard és l’indicat a la taula i, un cop abatuda la peça, segons la puntuació del trofeu, s’ha d’abonar l’import suplementari establert.
Els caçadors estrangers no-residents adjudicataris d’una captura agrupada de mufló mitjançant caça acompanyada que capturin un mascle trofeu han d’abonar, en un termini màxim de tres dies un cop abatuda la peça, el suplement següent:
Import Suplement 
Estrangers-No residents
Trofeu mufló mascle medalla bronze
96.85€
Trofeu mufló mascle medalla d'argent 
193.85€
Trofeu mufló mascle medalla d'or
290,80€
Import de les quotes de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP)
MPORT LLICÈNCIES DE CAÇA FACIP 2019-2020
Menors 18 Anys
18-64 Anys
65 Anys o més
Estrangers No Residents
Llicència de Caça Temporada
12,70€
25,35€
12,70€
40,50€

Reglament de Caça 03.06.2019 entra en vigor 10.07.2019

https://www.bopa.ad/bopa/031061/Pagines/GR20190704_16_59_38.aspx

Caça Major

Actualment la caça major es divideix en cinc espècies: Isard, Cabirol, Mufló,Porc Senglar i Cèrvol.

Isard: Aquesta temporada 2018-2019, al igual que en l'anterior, es celebrarà la tradicional setmana de la caça de l'isard (setembre 2018), en terreny cinegètic comú (caça no acompanyada). 

Periòde hàbil per constituïr les colles de caça de l'Isard mitjançant l'oficina virtual de l'Administració del 27 d'agost al 5 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Finalitzat el període de constitució de colles, i en cas que restin captures per atorgar, aquestes s’adjudicaran mitjançant un sistema de sorteig públic previst pel dia 10 de setembre del 2018 a
l’edifici administratiu del Govern d’Andorra i el període per la recollida d’anelles del 12 al 14 de setembre del 2018.

Pel que fa al vedat de caça d'Enclar, el periode hàbil per sol.licitar les llicències especials de caça acompanyada de l'isard serà del 2 de juliol al 7 d'agost del 2018.

Senglar i Cérvol: Tots els dies hàbils establerts segons el calendari de caça menor de la temporada 2018-2019, entre les dates 07/10/18 al 31/03/2019

Cabirol: Hivern ( Mascles i Femelles)  07/10/18 al 30/11/18 . Estiu ( Mascles) Maig, Juny i Juliol 2019 

Mufló: Hivern ( Macles i Femelles) 07/10/2018 al 06/01/2019. Estiu ( Mascles) Maig, Juny i Juliol 2019

Isard:

Hi ha dos maneres de caçar-lo:

  • Durant la setmana especial de caça de l’isard, que va des del primer diumenge desprès de la Mare de Déu de Meritxell (8 de setembre), fins al diumenge següent. Aquesta caça es realitzar per agrupacions de caçadors(colles), en base al reglament que la regula. Així mateix l'atorgament de les captures es realitza en base al recompte general d’isards (índex de captura  establert per el reglament de caça) que es fa en tot el país (exeptuant la reserva d'Enclar), des de finals del mes de juliol fins a mitjans del mes d'agost.
    Els recomptes es duent a terme entre caçadors voluntaris i efectius del departament de patrimoni natural. (atenció caçadors, si es vol participar en el contatge d’isards durant el mes d’agost poseu-vos en contacte amb la FACIP i us informarem dels recorreguts i horaris corresponents).
 
  • Mitjançant el tir selectiu amb acompanyament a la reserva d'Enclar, on s'aplica un pla de caça específic.
 
 
 

Cabirol:

El cabirol és un espècie caçable dins el territori Andorrà, modalitat que es pràctica mitjançant caça no acompanyada.
Durant la primavera, efectius del departament de patrimoni natural realitzen recorreguts nocturns amb fars per controlar l’evolució de la població de cabirols al país, s’ha constatat un increment força elevat d’exemplars en els darrers anys i la tendència global es positiva. Per aquesta espècie, s'aplica un pla de caça específic.

Caça de mascles, en periodes de tardor i estiu, i femelles a la tardor. 

Mufló:

Aquesta espècie, ha estat sotmesa en els darrers anys a diferents tipus de plans de caça, fins i tot la temporada 2008-2009, va passar a ser especie caçable, al igual que en porc senglar. En l'actualitat, i al igual que en la modilitat del cabirol, aquesta espècies està sotmesa a un pla de caça, mitjançat caça no acompanyada. Per aquesta espècie, s'aplica un pla de caça específic.

Caça de mascles, en periodes de tardor i estiu, i femelles a la tardor. 

Senglar:

Aquesta és la única espècie que es pot caçar de maneres diferents:

  • Es pot caçar durant la temporada de caça menor.
  • Mitjançant batudes organitzades.
  • Mitjançant tir nocturn amb acompanyament.
 

 

Cérvol:

La presència permanent de cérvols (des de fa almenys 5 anys) suposo una amenaça per la conservació dels habitats d'algunes espècies autòctones (gall de bosc, perdiu xerra,..etc) i que pot causar danys a l'agricultura i la ramaderia en el cas que la població augmenti. Per aquest motiu, a partir del 2015, el cérvol esdevé andorrà espècie caçable regulable.

Es podrà caçar durant la temporada de caça menor, així com es fa amb el porc senglar.

En el cas de causar danys en activitats agrícoles, forestals, o a la fauna o flora, es podran realitzar batudes en zones específiques, les quals hauran de ser autoritzades per l'administració.

Tot caçador que realitzi una captura, està obligat a contactar mitjançant trucada amb el Cos de Banders, per informar de la captura per el posterior control i per ser autoritzat a trossejar l'animal per transportar-lo.

 

Recomptes isard 2019

Calendari Recomptes 2019- Clic Aquí-

 
Per poder col.laborar en el recompte dels Isards caldrà personar-se el dia i hora especificats al calendari i llocs indicats pel M.I. Govern d'Andorra. 
 
 
Penya la truita
Safarilife
Cyber Peche
Medi ambient